Uiteindelijk werd midden jaren ’70 de oversteek gemaakt naar Waardenburg, waar –vanwege groei van het bedrijf- nog enkele verhuizingen plaatsvonden.